Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy na bazie wiatrakowca XENON 4

Lotniczy skaning laserowy

Xenon 4 GEO, to dedykowany ultralekki i ultranowoczesny system pomiarowy zabudowany na wiatrakowcu o MTOW 560 kg. Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy to wysokodokładna platforma pomiarowa, integrująca aktywny sensor w postaci skanera laserowego oraz kamerę fotogrametryczną z systemem INS/GNSS, wspomaganym segmentem naziemnym tj. mobilną stacją referencyjną i mobilnym systemem pozyskiwania informacji meteorologicznych. Podstawowym zadaniem LUSP jest pozyskiwanie trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych X,Y i Z oraz wysokorozdzielczych barwnych zdjęć. Uzyskane dane po przetworzeniu wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz ortofotomapy. Zalety Systemu:

-wysoka precyzja 

-wysoka prędkość skanowania wynosząca 200 linii/sec 

-częstotliwość impulsów do 380 kHz

-wąska wiązka lasera 

-możliwość rejestracji wielokrotnego odicia wiązki - nielimitowana liczba ech pojedynczej wiązki kompaktowy i lekki szybki i precyzyjny pomiar dużych 

obiektów 

-wysoka dokładność (porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi) 

-możliwość skanowania w miejscach trudno dostępnych oraz w zakładach przemysłowych, gdzie niewskazana lub niemożliwa jest przerwa technologiczna 

-łatwy dostęp do danych pomiarowych pomiar niezależny od oświetlenia automatyzacja procesu obliczeniowego (automatyczne wyrównanie, generowanie przekrojów i modeli 3D)

Lotniczy skaning laserowy - zastosowania

DROGOWNICTWO

• inwentaryzacja dróg

• pomiary skrajni jezdni

• pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów

• pozyskiwanie modeli 3D do celów sporządzania map akustycznych

• sporządzanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych

• ocena stanu technicznego nawierzchni

• inwentaryzacja kolizji i wypadków drogowych

• wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych

• wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu

PRZEMYSŁ

• pomiary odkształceń i przemieszczeń

• tworzenie wiernych modeli 3D rurociągów, instalacji ciepłowniczych

• monitoring obiektów

• inwentaryzacje instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych

• obliczanie objętości mas ziemnych

ARCHITEKTURA

• precyzyjne odwzorowania obiektów

• sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji budynków

• analiza konstrukcji budynków

• modele 3D, wizualizacje

• ortofotoplany

KOLEJE

• pomiary tuneli i skrajni kolejowych

• badanie kolizji

• inwentaryzacja infrastruktury kolejowej

• pomiary geometrii torów

GÓRNICTWO

• sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji elementów infrastruktury górniczej

• optymalizacja transportu urobku i logistyki